Rydym yn cynnig hyfforddiant a chyngor i ddefnyddwyr y ffyrdd yn ardal Caerdydd.

Rydym yn cynnig cyngor ac arweiniad ar ystod o bynciau addysg diogelwch ar y ffyrdd, o seddi babis i sgwteri symudedd. Rydym hefyd yn cynnig gwasanaethau fel Patrolau Croesfannau Ysgol, Hyfforddiant Beicio a chyrsiau Gyrwyr Hŷn.

Mae’r wefan hon yn disgrifio ein gwaith ar ochr addysgol diogelwch ar y ffyrdd. Dyma rai dolenni defnyddiol at asiantaethau eraill ar gyfer yr agweddau eraill:

Peirianneg

Lleoedd

Ceisiadau ar gyfer cynlluniau newydd (er enghraifft: croesfannau, signalau a, newidiadau i gyfyngiadau cyflymder)

Adrodd ar ddarnau o ffordd wedi difrodi neu sydd wedi torri (er enghraifft: ceudyllau; goleuadau stryd ac arwyddion a arciau sydd wedi treulio

Gorfodi

Plismona

Gorfodi parcio (ceisiadau am orfodaeth neu gyfyngiadau newydd)

Gorfodi cyflymder (camerâu cyflymder a goleuadau coch)