Defnyddio Sgwteri’n Ofalus yng Nghaerdydd

Ydych chi eisiau bod yn fwy hyderus wrth deithio ar eich Sgwter Symudedd?

Lansiwyd cynllun ymwybyddiaeth peilot am ddiogelwch sgwter symudedd gan Dîm Diogelwch am y Ffyrdd Cyngor Caerdydd, mewn cydweithrediad â Chanolfan Asesu Symudedd a Gyrru Cymru yn Ysbyty Rookwood.

Dyma’r cwrs diogelwch ar sgwteri cyntaf i’w drefnu yng Nghymru. Nod y seminar Defnyddio Sgwteri’n Ddiogel yw rhoi cyngor i bobl ar faterion diogelwch o ran defnyddio sgwteri symudedd yn ddiogel a chynorthwyo pobl ar sut i ddefnyddio eu sgwter symudedd, ynghyd â chyngor ar y gyfraith a Rheolau’r Ffordd Fawr.

Mae’r seminar yn cynnwys theori ystafell ddosbarth wedi’i ddilyn gan sesiwn hyfforddiant ymarferol yn y Ganolfan Diogelwch ar y Ffyrdd ym Maendy.

Roedd y sesiwn ymarferol, a ffilmiwyd gan y BBC ac a ymddangosodd ar y ‘Today Programme’ yn dilyn tri pherchennog sgwter, wrth iddynt ddefnyddio cwrs symudedd oedd wedi ei gynllunio’n arbennig ar gyfer yr achlysur yn y Ganolfan Diogelwch ar y Ffyrdd.

Bwriedir cynnal rhagor o sesiynau dros yr haf a bydd y manylion yn cael eu cyhoeddi pan fydd y dyddiadau wedi eu trefnu.