Hyfforddiant Beicio i Oedolion AM DDIM

 

Bellach mae’n bosib trefnu sesiwn feicio AM DDIM i oedolion ar-lein!

Mae ein hyfforddwyr yn gymwys i addysgu tair lefel y Safonau Cenedlaethol ar gyfer Hyfforddiant Beicio.

Level 2 Skills

Dechreuwyr (lefel 1): Os nad ydych wedi bod ar gefn beic erioed o’r blaen, bydd y lefel hon yn eich addysgu sut i gadw’ch cydbwysedd, rheoli’r beic a hanfodion beicio mewn ardaloedd heb draffig.

Canolradd (lefel 2): Rydych newydd ddechrau beicio neu’n rhoi cynnig arall arni. Bydd y lefel hon yn eich helpu i feithrin hyder i feicio ar y ffordd drwy eich addysgu sut i gyfathrebu â defnyddwyr y ffordd, defnyddio cyffyrdd a lleoli eich hun mewn man diogel.

Level 3 Training

Profiadol (lefel 3): Mae gan hyd yn oed y beiciwr mwyaf profiadol rywbeth i’w ddysgu. Gall
ein hyfforddwyr eich addysgu sut i lywio’ch ffordd drwy gyffyrdd cymhleth ar eich siwrnai arferol neu eich helpu i gynllunio taith fwy effeithlon.

Efallai nad ydych yn sicr ynghylch pa gwrs i fynd amdano. Fel canllawiau yn unig y bwriadwyd y lefelau a nodwyd.

Ar ddechrau’r sesiwn, bydd ein hyfforddwyr yn asesu eich sgiliau ac yn cael sgwrs gyda chi am ba fath o hyfforddiant yr hoffech ei gael. Gallan nhw wedyn deilwra’r cwrs yn ôl eich anghenion, p’un ai a ydych ar lefel 1 neu lefel 1.5!

Costau

Mae ein sesiynau hyfforddi un-wrth-un am ddim.

Ewch i Hyfforddiant Beicio i Oedolion yn Cadw Caerdydd i Symud am ragor o fanylion.